Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Promocija i edukacija

Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (8)
1.
Osmisliti i provesti program učenja ili aktivnost za (su)stručnjake s ciljem ovladavanja općim i specifičnim socijalnopedagoškim kompetencijama te poboljšanja osobne i profesionalne djelotvornosti.
2.
Odgovarajuće prezentirati stručne sadržaje usmenim i pisanim putem te multimedijalno.
3.
Izraditi stručne i promotivne materijale na temu socijalnopedagoških, psihosocijalnih i psihoedukativnih kompetencija te poboljšanja osobne i profesionalne djelotvornosti.
4.
Promovirati postojeće i nove intervencije namijenjene osobama u riziku za razvoj problema u ponašanju ili s problemima u ponašanju.
5.
Prikazati modele učinkovitih socijalnopedagoških intervencija stručnoj i široj javnosti.
6.
Prikazati elemente socijalnopedagoškog rada i stručnog djelovanja općoj i stručnoj javnosti na pisani i usmeni način.
7.
Identificirati načine osiguravanja sredstava za provedbu socijalnopedagoških intervencija putem javnih natječaja, donacija i uslužnih djelatnosti.
8.
Demonstrirati poduzetničke vještine važne za razvoj i promociju psihosocijalnih usluga.
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Socijalni pedagog/socijalna pedagoginja
Datum upisa
27.9.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar