Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Dokumentiranje

Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (4)
1.
Koristiti različite metode dokumentiranja provedbe socijalnopedagoških intervencija.
2.
Koristiti bazu podataka o korisnicima i pruženim stručnim uslugama.
3.
Pokazati znanje rada na računalu i primjenu programskih paketa za provođenje i evidenciju provedenih socijalnopedagoških intervencija.
4.
Vrednovati i evidentirati realizaciju planova i programa rada.
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Socijalni pedagog/socijalna pedagoginja
Datum upisa
27.9.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar