Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Suradnja i komuniciranje

Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (15)
1.
Sudjelovati u timovima i/ili radnim skupinama formiranima u svrhu unaprjeđenja regulatornog okvira, nacionalnih i lokalnih politika koje se odnose na socijalnopedagošku djelatnost.
2.
Sudjelovati u kreiranju timskog prijedloga i mišljenja o cjelokupnom funkcioniranju osobe i procjeni razvojnih i okolinskih rizika za razvoj problema u ponašanju.
3.
Surađivati s drugim stručnjacima u svrhu rješavanja specifičnih problema korisnika i/ili stručnih pitanja.
4.
Koordinirati uključenost korisnika u višestruke intervencije.
5.
Primjenjivati vještine timskog rada sa stručnjacima različitih struka, iz različitih organizacija i sustava.
6.
Unaprijediti postojeće te predlagati nove suradnje u okviru interdisciplinarnog timskog pristupa u najboljem interesu korisnika.
7.
Procijeniti nužnost upućivanja u daljnje intervencije u skladu s individualnim potrebama.
8.
Voditi timove i druge radne skupine formirane u svrhu rješavanja specifičnih problema korisnika i/ili stručnih pitanja.
9.
Sudjelovati u izradi interdisciplinarnog prijedloga i mišljenja.
10.
Primjenjivati vještine timskog pristupa sa stručnjacima srodnih profesija uzimajući u obzir okolnosti kriznih psihosocijalnih situacija.
11.
Djelotvorno profesionalno komunicirati.
12.
Surađivati u interdisciplinarnim i međusektorskim timovima.
13.
Koristiti suvremene tehnologije u komunikaciji.
14.
Upotrijebiti strani jezik s ciljem komunikacije i suradnje s relevantnim formalnim i neformalnim sustavima pomoći.
15.
Primjenjivati vještine timskog pristupa sa stručnjacima srodnih profesija uzimajući u obzir okolnosti kriznih psihosocijalnih situacija
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Socijalni pedagog/socijalna pedagoginja
Datum upisa
27.9.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar