Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Implementacija socijalnopedagoških programa i intervencija

Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (13)
1.
Uvažavati specifičnosti sustava (odgoja i obrazovanja, zdravstva, policije, pravosuđa, socijalne skrbi) u osmišljavanju i planiranju provedbe socijalnopedagoških intervencija.
2.
Provesti znanstveno utemeljenu intervenciju u području promocije mentalnog zdravlja/pozitivnog razvoja, prevencije i tretmana problema u ponašanju te posttretmana.
3.
Provesti socijalnopedagošku intervenciju putem individualnog ili grupnog rada usmjerenu na podršku i/ili promjenu ponašanja pojedinca.
4.
Provesti socijalnopedagošku intervenciju s/u obitelji.
5.
Provesti socijalnopedagošku intervenciju s/u institucijama poput kaznionica, ustanova socijalne skrbi, odgojno-obrazovnih ustanova.
6.
Provesti socijalnopedagošku intervenciju s/u zajednici.
7.
Podučiti korisnike socijalnopedagoških usluga životnim i socijalno-emocionalnim vještinama te poticati samouvid koji će im pomoći u rješavanju osobnih i socijalnih problema.
8.
Pružiti podršku osobama koje proživljavaju (su proživjeli) teška životna iskustva kroz identificiranje potreba i promoviranje njihovih prava, socijalnog uključivanja i dobrostanja.
9.
Kreirati okruženje koje podržava korisnike u promjeni ponašanja, unaprjeđivanju njihovog psihosocijalnog funkcioniranja i kvalitete života.
10.
Primijeniti postojeće i razvijati nove modele participacije korisnika u svim procesima u koje su uključeni.
11.
Postupati prema korisniku u skladu s relevantnim zakonskim aktima i etikom struke.
12.
Prilagoditi način komunikacije kognitivnim i komunikacijskim mogućnostima korisnika.
13.
Vrednovati ishode i donijeti odluke sukladno rezultatima vrednovanja.
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Socijalni pedagog/socijalna pedagoginja
Datum upisa
27.9.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar