Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Kreiranje programa i socijalnopedagoških intervencija

Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (10)
1.
Predložiti znanstveno utemeljene pristupe i metode rada s ciljem promjene ponašanja, smanjivanja razvojnih i okolinskih rizika te jačanja potencijala osobe i njenog okruženja.
2.
Objasniti znanstveno utemeljena načela, pristupe i metode rada s ciljanom populacijom.
3.
Integrirati teorijske i empirijske spoznaje u svrhu samostalnog razvijanja socijalnopedagoških intervencija u području promocije mentalnog zdravlja/pozitivnog razvoja, prevencije i tretmana problema u ponašanju te posttretmana.
4.
Kreirati znanstveno utemeljenu intervenciju usklađenu s rizicima, snagama i potrebama korisnika.
5.
Kreirati znanstveno utemeljenu intervenciju baziranu na logičkom modelu.
6.
Kreirati znanstveno utemeljenu socijalnopedagošku intervenciju na principima participacije, osnaživanja, socijalnog uključivanja (inkluzije) i multikulturalnosti, za pojedinca ili grupe u riziku za razvoj problema u ponašanju ili s problemima u ponašanju te njihova socijalna okruženja (obitelj, institucije, vršnjaci, zajednica).
7.
Uvažavati specifičnosti sustava (odgoja i obrazovanja, zdravstva, policije, pravosuđa, socijalne skrbi) u provedbi socijalnopedagoške intervencije.
8.
Poznavati načela i metodologiju evaluacije socijalnopedagoških intervencija.
9.
Planirati i provesti postupak evaluacije socijalnopedagoških intervencija.
10.
Interpretirati rezultate dobivene kroz primjenu metoda evaluacije.
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Socijalni pedagog/socijalna pedagoginja
Datum upisa
27.9.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar