Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Procjena obilježja osoba s problemima u ponašanju, analiza i sinteza informacija

Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (5)
1.
Osmisliti i primijeniti postupke, metode i tehnike procjene rizičnih ponašanja i problema u ponašanju.
2.
Procijeniti utjecaj rizičnih i zaštitnih čimbenika u socijalnim okruženjima ciljane populacije (obiteljsko okruženje, institucionalno okruženje, okruženje zajednice) koji povećavaju ili umanjuju rizik za razvoj problema u ponašanju, ili koji su doveli do razvoja problema u ponašanju korisnika.
3.
Tumačiti i integrirati podatke iz dokumentacije te nalaza, mišljenja i prijedloga drugih stručnjaka radi planiranja i provedbe stručnih postupaka.
4.
Predložiti primjereni oblik školovanja i odgojno-obrazovne podrške, kaznenopravnu, socijalno - zaštitnu ili obiteljsko-pravnu intervenciju za osobe u riziku za razvoj problema u ponašanju ili s problemima u ponašanju, emocionalnim problemima, teškoćama u socijalnom funkcioniranju, ovisno o sustavu u kojem se intervencija predlaže.
5.
Izraditi plan provedbe i implementacije socijalnopedagoške intervencije
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Socijalni pedagog/socijalna pedagoginja
Datum upisa
27.9.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar