Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Neposredni edukacijsko-rehabilitacijski rad s ciljanom populacijom

Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (32)
1.
Objasniti osobitosti u motoričkom, senzornom, spoznajnom, komunikacijskom, emocionalnom i socijalnom funkcioniranju ciljane populacije i potrebe za podrškom
2.
Samostalno planirati i izrađivati individualne i individualizirane planove i programe podrške za ciljanu populaciju u svim područjima rada (npr. individualizirane odgojno obrazovne programe/kurikulume (IOOP/IK), individualne i individualizirane edukacijske planove (IEP), individualizirane planove podrške usmjerene obitelji (IOPP), osobno usmjerene planove podrške (OUPP) itd.)
3.
Timski surađivati i/ili koordinirati proces planiranja i izrade individualnih i individualni plan i individualizirani programa podrške za ciljanu populaciju u svim područjima rada s drugim stručnjacima (npr. IOOP, IEP, IPPO, OUPP itd.)
4.
Planirati i izrađivati posebne kurikulume uz individualizirane postupke u osnovnim i srednjim školama za ciljanu populaciju
5.
Planirati i izrađivati posebne kurikulume za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada
6.
Oblikovati i modificirati primjerene individualizirane, znanstveno utemeljene, edukacijsko - rehabilitacijske programe i intervencije u cilju razvoja kompetencija ciljane populacije i unapređivanja njihovog životnog okruženja
7.
Analizirati i predlagati mjere za prilagodbu fizičkog i socijalnog okruženja sukladno potrebama ciljane populacije (npr. informacijska i komunikacijska pristupačnost, osiguranje prostorne pristupačnosti, struktura učionice, prijevoz)
8.
Razumjeti i oblikovati razumnu prilagodbu fizičkog te užeg i šireg socijalnog okruženja u odnosu na pojedinca i njegove potrebe na radnom mjestu
9.
Planirati i programirati edukacijsko-rehabilitacijski rad na prevenciji sekundarnih teškoća i socijalne isključenosti ciljane populacije
10.
Izraditi individualni plan i individualizirani program podrške za tranzicije/prijelaze unutar i između sustava
11.
Samostalno i timski izraditi plan podrške za sprečavanje i smanjivanje nepoželjnih oblika ponašanja ciljane populacije
12.
Kreirati inovativne edukacijsko-rehabilitacijske programe i intervencije
13.
Planirati i programirati postupke i usluge profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja te profesionalne rehabilitacije ciljane populacije
14.
Planirati i programirati rad s obitelji/skrbnicima/udomiteljima i socijalnim okruženjem ciljane populacije
15.
Osmisliti, izraditi i/ili prilagoditi sredstva, pomagala i materijale za rad
16.
Odrediti alate računalne i asistivne tehnologije (IKT i AT) te strategije za podršku ciljanoj populaciji u svim područjima rada (npr. individualne prilagodbe akademskih sadržaja, izrada obrazovnih sadržaja uz upotrebu netehničkih, niskotehnoloških i visokotehnoloških AT rješenja).
17.
Izraditi program rada tima za asistivnu tehnologiju
18.
Izraditi individualizaciju i adaptaciju alata i opreme za olakšani, optimalni pristup rješenjima asistivne tehnologije
19.
Samostalno provoditi individualizirane planove i programe podrške, znanstveno utemeljene programe i intervencije u grupnim i individualnim oblicima rada u cilju unapređenja funkcionalnog razvoja i ostvarenja kvalitete života ciljane populacije i njihovih obitelji u svim područjima rada.
20.
Primjenjivati i modificirati individualizirane, znanstveno utemeljene edukacijsko - rehabilitacijske programe i intervencije u cilju unapređenja životnog okruženja ciljane populacije
21.
Provoditi programe za prevenciju sekundarnih teškoća i socijalne isključenosti ciljane populacije
22.
Provoditi i/ili koordinirati provođenje prilagodbe šireg i užeg socijalnog i fizičkog okruženja
23.
Primijeniti IKT, asistivnu tehnologiju, virtualnu i proširenu stvarnost, sredstva, materijale i pomagala u radu s ciljanom populacijom
24.
Provoditi individualizirane planove tranzicije/prijelaza za ciljanu populaciju
25.
Provoditi plan podrške za sprečavanje i smanjivanje nepoželjnih oblika ponašanja ciljane populacije u suradnji s osobama iz životnog okruženja i drugim stručnjacima
26.
Provoditi posebne kurikulume uz individualizirane postupke u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju ciljane populacije
27.
Provoditi posebne kurikulume za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada s ciljanom populacijom
28.
Primjenjivati strategije učenja i poučavanja u osnovnoškolskim i srednjoškolskim programima s ciljanom populacijom
29.
Primijeniti digitalne obrazovne sadržaje za podučavanje i učenje u kontaktu i na daljinu
30.
Prevenirati razvoj sekundarnih teškoća i socijalne isključenosti ciljane populacije
31.
Provoditi razumnu prilagodbu radnog mjesta osoba s invaliditetom (poslovi, uvjeti rada, zahtjevi radnog mjesta) i socijalnu prilagodbu na radnom mjestu (odnosi, komunikacija, pravila)
32.
Preporučiti načine postupanja s ciljanom populacijom u izvanrednim u okolnostima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Edukacijski rehabilitator/Edukacijska rehabilitatorica
Datum upisa
27.9.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar