Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Edukacijsko-rehabilitacijska procjena i vrednovanje

Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (18)
1.
Analizirati sustave i modele podrške u zajednici i odabrati primjerene postupke u skladu s individualnim potrebama ciljane populacije
2.
Provesti formalne i neformalne tehnike edukacijsko-rehabilitacijske procjene
3.
Kreirati i provesti procjenu razvojnih miljokaza, funkcioniranja i potreba za podrškom (na području motoričkog, senzornog i spoznajnog razvoja, učenja, komunikacije, socijalnih i emocionalnih vještina) za ciljanu populaciju
4.
Kreirati i provesti procjenu adaptivnih vještina i akademskih predvještina i vještina, znanja i interesa ciljane populacije
5.
Kreirati i provesti procjenu životnog okruženja ciljane populacije: fizičko okruženje (npr. škola, učionica, radno mjesto, obiteljski dom, prijevozno sredstvo) te uže (npr. obitelj, vršnjaci, odgojitelji, učitelji, nastavnici, odgojitelji, poslodavci, zaposlenici) i šire socijalno okruženje (dostupne mogućnosti u zajednici vezane za socijalnu inkluziju, službe i sustave podrške)
6.
Procijeniti čimbenike i obilježja kvalitete življenja ciljane populacije
7.
U postupku procjene, primjenjivati vještine timskog rada i suradnje sa stručnjacima različitih profila, s različitim organizacijama i sustavima te osobama iz životnog okruženja ciljane populacije
8.
Kreirati i provesti procjenu potreba za AT podrškom, digitalnim alatima i strategijama ciljane populacije u svim područjima rada
9.
Procijeniti profesionalne interese i sposobnosti mladih ciljane populacije
10.
Procijeniti potrebe za prilagodbom radnog mjesta i uvjeta rada odraslih ciljane populacije
11.
Provesti funkcionalnu procjenu nepoželjnih oblika ponašanja ciljane populacije
12.
Izraditi edukacijsko-rehabilitacijski nalaz, mišljenje i preporuke za ciljanu populaciju u svim područjima rada
13.
Poznavati i primjenjivati elemente procesa vrednovanja kvalitete programa i planova podrške
14.
Vrednovati provedbu individualiziranih planova i programa podrške, znanstveno utemeljenih, edukacijsko-rehabilitacijskih programa i intervencija
15.
Modificirati/preoblikovati edukacijsko-rehabilitacijske programe, planove podrške i postupke s obzirom na njihove učinke
16.
Kritički prosuđivati ostvarivanje prava i preuzimanje odgovornosti svih dionika u sustavima koji razvijaju modele i pružaju skrb i podršku ciljanoj populaciji
17.
Pratiti i vrednovati napredak ciljane populacije primjenom formalnih i neformalnih tehnika edukacijsko-rehabilitacijske procjene
18.
Vrednovati primjenu IKT, AT, digitalnih sadržaja, sredstava, didaktičkih materijala i pomagala
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Edukacijski rehabilitator/Edukacijska rehabilitatorica
Datum upisa
27.9.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar