Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Probir u edukacijskoj rehabilitaciji

Sektor
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (7)
1.
Objasniti odstupanja od tipičnog razvoja u motoričkom, senzornom, spoznajom, komunikacijskom, emocionalnom i socijalnom funkcioniranju
2.
Prepoznati rane razvojne simptome rizika
3.
Razlikovati neurorazvojne čimbenike rizika od simptoma rizika u dojenačkoj dobi
4.
Planirati, provoditi i vrednovati programe probira ciljane populacije
5.
Utvrditi potrebu rane intervencije za ciljanu populaciju
6.
Kreirati i primijeniti probirne ljestvice u radu s ciljanom populacijom
7.
Prepoznati odstupanja u razvoju socijalnih i emocionalnih vještina te vještina učenja u predškolskoj i školskoj dobi.
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Edukacijski rehabilitator/Edukacijska rehabilitatorica
Datum upisa
27.9.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar