Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Korištenje tehnologije i upravljanje procesom proizvodnje

Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (11)
1.
- Aktivno koristiti osobno računalo prilikom razvoja elektroničkih sklopova
2.
- Samostalno koristiti opremu za lemljenje i testiranje elektroničkih sklopova
3.
- Izraditi organiziranu i preglednu električnu shemu
4.
- Prilagoditi dizajn proizvodnom procesu prilikom proizvodnje tiskanih pločica (Design for Manufacturing)
5.
- Primijeniti osnove mehanike prilikom dizajna rješenja
6.
- Prilagoditi rješenje zahtjevima sklapanja i proizvodnje
7.
- Izraditi proračune pojedinih dijelova elektroničkih sklopova kako bi sklop zadovoljio zahtjeve projekta
8.
- Provesti testiranje elektroničkih sklopova imajući na umu pojedine funkcionalne cjeline uređaja
9.
- Koristiti mjernu opremu za testiranje elektroničkih uređaja
10.
- Čitati i razumjeti programski kod softvera za elektroničke uređaje
11.
- Pomagati kod povezivanja sa SCADA okruženjem
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Stručnjak/stručnjakinja razvoja i dizajna elektroničkih sklopova
Datum upisa
26.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar