Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Sudjelovanje u tržišnom poslovanju

Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (8)
1.
Obraditi podatke iz upita za proizvod ili uslugu u svrhu stvaranja ponude
2.
Koristiti postojeće digitalne alate za sudjelovanje u digitalnom marketingu
3.
Koristiti društvene mreže za digitalni marketing
4.
Istražiti potrebe potencijalnih i postojećih korisnika
5.
Samostalno izraditi ponudbenu dokumentaciju uporabom računalnih programa
6.
Koristiti podatke analize tržišta
7.
Izraditi promidžbene materijale
8.
Koristiti digitalna koordinacijska i kolaboracijska rješenja
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Elektrotehničar/elektrotehničarka za digitalne sklopove
Datum upisa
26.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar