Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Povezivanje i ugradnja elemenata elektrotehničkih sklopova i/ili uređaja

Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (7)
1.
Komunikacijski (žičano i bežično) povezati digitalnu opremu u funkcionalnu cjelinu
2.
Integrirati digitalne sklopove i senzore sa aplikacijama za prikupljanje i obradu podataka
3.
Parametrirati digitalnu opremu i povezati je za komunikaciju prema standardnim protokolima (TCP/IP, LoRa, Bluetooth, 4G/5G, Modbus, M-bus, NFC, I2C, profibus, profinet i dr.)
4.
Samostalno instalirati i povezati različite vrste električnih, digitalnih i komunikacijskih sklopova, senzora i aktuatora u funkcionalne sustave
5.
Ugraditi sustave za alarmiranje, GPS uređaje, kamere, kućnu i industrijsku digitalnu automatiku i sl.
6.
Samostalno lemiti elektroničke komponente
7.
Primijeniti radne upute i procedure
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Elektrotehničar/elektrotehničarka za digitalne sklopove
Datum upisa
26.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar