Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Komunikacijske kompetencije za upravljanje u modnoj industriji

Sektor
Moda, tekstil i koža
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (8)
1.
komunicirati na materinjem i stranom jeziku
2.
komunicirati s menadžmentom i predstavnicima vlasnika modne tvrtke
3.
komunicirati sa suradnicima, odjelima proizvodnje, dizajna i prodaje modnih proizvoda
4.
komunicirati sa suradnicima radi efikasnije i učinkovitije proizvodnje modnih proizvoda
5.
komunicirati s poslovnim partnerima modne tvrtke radi utvrđivanja njihovih potreba i zahtjeva
6.
primijeniti IKT u poslovnoj komunikaciji modne tvrtke
7.
primijeniti pravila poslovnog bontona za poslove u modnoj industriji
8.
koristiti stručnu terminologiju modne industrije
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Menadžer u modnoj industriji / Menadžerica u modnoj industriji
Datum upisa
14.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar