Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Primjena IKT-a za dijeljenje, marketing i digitalizaciju 3D proizvoda

Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (6)
1.
Pravilno koristiti posebnosti 3D platforme u objavi 3D modela koristeći različite online alate i platforme.
2.
Pratiti tržišne prilike za razvoj i promociju 3D sadržaja pravovremeno koristeći određene online alate i platforme
3.
Praktično primijeniti principe fotografije i najvažnijih aspekata 3D modela u svrhu prezentiranja u 3D obliku, primjenjujući vizualno najvažnija svojstva 3D proizvoda
4.
Primijeniti estetske osnove te optimizirati proces kreiranja 3D prezentacije
5.
Prilagoditi formate, veličine i omjere sadržaja krajnjoj svrsi objave 3D prezentacije koristeći specifične formate i posebne estetske uvjete
6.
Samostalno izraditi promidžbene materijale u području 3D tehnologija
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar/tehničarka za 3D tehnologije
Datum upisa
8.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar