Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Organiziranje rada i poslovno komuniciranje unutar 3D proizvodnog tima

Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (6)
1.
Pravilno primijeniti odgovarajuće metode i alate za planiranje i ostvarivanje 3D objekta
2.
Izračunati potrebno vrijeme pojedinih etapa pri realizaciji 3D projekta koristeći odgovarajuće metode i postupke za proračun
3.
Samostalno organizirati rad unutar proizvodnog tima koristeći pravila za organiziranje i upravljanje radom
4.
Komunicirati učinkovito s ostalim članovima internih i eksternih timova na osnovu načela interakcije i otvorene komunikacije
5.
Poticati interakciju i otvorenu komunikaciju u internom i eksternom timu poznajući načela pružanja podrške u timu
6.
Pružati podršku članovima internog i eksternog tima u samostalnom i timskom radu primjenom načela ispravne komunikacije
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar/tehničarka za 3D tehnologije
Datum upisa
8.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar