Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Osiguranje kvalitete te zaštita zdravlja i okoliša u području fizioterapije

Sektor
Zdravstvo
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (17)
1.
- organizirati kontrolu prostora, radnog mjesta, instrumenata, pribora i opreme prema zakonskim propisima u cilju zaštite zdravlja pacijenta/korisnika, sebe i ostalih sudionika/članova tima
2.
- organizirati uspostavu sigurnosnih smjernica i protokola tijekom fizioterapije uključujući okolišnu, aseptičku i kontrolu infekcije
3.
- provoditi reevaluaciju fizioterapijskog procesa u svrhu kvalitete fizioterapijskog procesa
4.
- koristiti najnovije znanstvene dokaze učinkovitosti i kliničke smjernice u fizioterapiji uz praćenje medicinske stručne literature u cilju primjene pravilnih protokola postupanja u fizioterapiji i odabira najkvalitetnijeg pristupa u izradi plana i programa fizioterapije
5.
- samoprocjenjivati osobni rad, organizacijske potrebe i potrebe za usavršavanjem putem izrade plana osobnog razvoja u fizioterapijskoj praksi radi usmjeravanja kontinuiranog obrazovanja i spoznajnih aktivnosti
6.
- primijeniti važeće zakonske i podzakonske propise, kodeks fizioterapeutske etike i protokole postupanja u fizioterapiji kako bi se osigurala kvaliteta fizioterapijskog procesa
7.
- sudjelovati redovito na trajnom stručnom usavršavanju kako bi se obnovila znanja i vještine uz primjenu novih kompetencija
8.
- primijetiti odstupanja od dobre kliničke prakse, zakonskih i etičkih okvira kako bi se osigurala kvaliteta fizioterapijskog procesa te poduzimanje odgovarajućih mjera
9.
- provoditi periodičnu reevaluaciju fizioterapeutskih intervencija tijekom izvođenja programa fizioterapije kako bi se osigurao napredak i restitucija u funkciji pacijenta/korisnika
10.
- kritički preispitati ishode dobivene evaluacijom u svrhu modifikacije plana i programa fizikalne terapije ili upućivanja drugom zdravstvenom stručnjaku
11.
- interpretirati rezultate fizioterapijskog procesa u svrhu kontrole protokola postupanja sukladno standardima u fizioterapeutskoj praksi
12.
- organizirati pristup rješavanja problema na siguran, efektivan i učinkovit način radi poboljšanja kvalitete stručne prakse u povećanim nepredvidljivim kontekstima
13.
- osigurati pružanje fizioterapije uzimajući u obzir najprikladniju uporabu ograničenih resursa za efektivnu i učinkovitu skrb bolesnika / klijenta
14.
- raspravljati s ostalim stručnjacima o rezultatima fizioterapijskog procesa u svrhu kvalitetnijeg timskog rada
15.
- primijeniti propise iz zaštite na radu u području fizioterapije kako bi se stvorilo sigurno okružje za pružanje fizioterapijskih usluga projektirano na način da pruža siguran i pristupačan okoliš koji pridonosi ispunjenju zadatka, svrhe i ciljeva pružene fizioterapijske usluge
16.
- primijeniti mjere zaštite pacijenta/korisnika u svrhu njegove sigurnosti
17.
- primijeniti odgovarajuće mjere postekspozicijske profilakse po zakonskim propisima kod pacijenta/korisnika i osoblja
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Fizioterapeut
Datum upisa
13.5.2020
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar