Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Komunikacijski procesi u fizioterapiji

Sektor
Zdravstvo
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (21)
1.
- upotrijebiti komunikacijske vještine u ophođenju s pacijentom/korisnikom te njegovim skrbnikom/obitelji prema zakonskim propisima koji se odnose na prava pacijenta
2.
- komunicirati usmeno i pisano s pacijentom/korisnikom ili sa skrbnikom/obitelji pacijenta/korisnika u cilju naručivanja na fizioterapiju
3.
- usmeno i pisano informirati pacijenta/korisnika o fizioterapeutskim postupcima i uslugama koje su mu pružene na razumljiv i pristupačan način u cilju boljeg sudjelovanja u fizioterapijskom procesu
4.
- koristiti ispravnu i prikladnu terminologiju u komunikaciji s pacijentom/korisnikom/skrbnikom/obitelji
5.
- odabrati prikladne metode i načine komunikacije kako bi pacijent/korisnik imao potpunu i kvalitetnu uslugu i terapiju
6.
- motivirati i savjetovati pacijenta/korisnika ili mrežu podrške pacijenta/korisnika o samostalnom sudjelovanju pacijenta/korisnika u fizioterapijskom procesu
7.
- riješiti sukob na miran način u komunikaciji s pacijentom/korisnikom i/ili njegovim skrbnikom/obitelji u svrhu održavanja zadovoljavajućeg radnog procesa
8.
- riješiti komunikacijsku prepreku s pacijentom/korisnikom u svrhu održavanja zadovoljavajućeg radnog procesa
9.
- pružiti informacije pacijentu/korisniku o zabilješkama u fizioterapeutskom kartonu kao i informacije o fizioterapijskim smjernicama, troškovima usluga, fizioterapijskim ciljevima, željenim rezultatima i fizioterapijskim postupcima koji će mu biti pruženi te njihovim ishodima, a prema pravima pacijenta/korisnika
10.
- raspraviti o opcijama fizioterapijskih intervencija, uključujući informaciju o značajnim koristima, rizicima i nuspojavama
11.
- primijeniti suvremenu informatičko-komunikacijsku tehnologiju u komunikaciji s pacijentom/korisnikom/skrbnikom/obitelji u svrhu poboljšanja zdravstvene skrbi
12.
- koristiti on-line aplikacije u svrhu provođenja fizioterapije
13.
- organizirati zbrinjavanje pacijenta/korisnika putem telemedicine u fizioterapiji radi osiguranja univerzalne dostupnosti fizioterapije i praćenja stanja pacijenta/korisnika te racionalizacije troškova
14.
- upotrijebiti komunikacijske vještine u ophođenju s članovima tima u cilju bolje suradnje i uspješnog ishoda liječenja pacijenta/korisnika
15.
- nositi se sa stresom uz upotrebu vještina mirnog rješavanja sukoba u komunikaciji s članovima tima u svrhu održavanja zadovoljavajućeg radnog procesa i radnog okruženja
16.
- riješiti komunikacijsku prepreku s članovima tima na miran način u svrhu održavanja zadovoljavajućeg radnog procesa i radnog okruženja
17.
- informirati članove tima o pacijentu/korisniku, njegovu fizioterapijskom procesu i ishodima fizioterapije na temelju prikupljenih podataka i evidencije fizioterapije
18.
- učinkovito komunicirati u timu o fizioterapijskom procesu pacijenta/korisnika u cilju osiguravanja kvalitete pruženih usluga i rezultata fizioterapije odnosno ukupnog ishoda liječenja
19.
- konzultirati se s ostalim članovima tima i suradnicima u svrhu učinkovite fizioterapije pacijenta/korisnika
20.
- primijeniti suvremenu informatičko-komunikacijsku tehnologiju u komunikaciji s članovima tima
21.
- koristiti ispravnu i profesionalnu terminologiju u komunikaciji s članovima tima i suradnicima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Fizioterapeut
Datum upisa
13.5.2020
Vrijedi do
1.4.2033
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar