Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Uzgajanje riba, školjkaša, spužvi i riblje mlađi

Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (17)
1.
Poznavati higijenske standarde u uzgoju organizama u marikulturi
2.
Poznavati bolesti uzgajanih organizama u marikulturi
3.
Nabavljati riblju mlađ sezonski ovisno o prirastu ribe
4.
Nadomjestiti mlađ školjkaša po potrebi
5.
Postavljati uzgajalište ovisno o području uzgoja (npr. duple linije/longline sistem, podvodni i sl.)
6.
Sortirati školjkaše prema veličini
7.
Vraćati manje i srednje školjkaše natrag u pergolare i u more da narastu
8.
Kontrolirati vizualno svaku liniju sa školjkašima da ne postane preteška
9.
Nasaditi mlađ ribe (pustiti mlađ u kavez u more)
10.
Hraniti ribe gotovom hranom ili svježom ribom, ovisno o vrsti ribe u uzgoju (ručno ili automatski)
11.
Obavljati vizualni dnevni pregled riba (da se ustanovi da nije došlo do nekog oboljenja ili anomalija kod riba)
12.
Uzgajati i selektirati matično jato
13.
Pripremati matično jato za mriještenje i nadzirati proces mriještenja
14.
Skupljati i inkubirati oplođena jaja
15.
Proizvoditi živu hranu (fitoplankton i zooplankton)
16.
Uzgajati mlađ (hraniti, selektirati po veličini)
17.
Odvajati deformiranu i oštećenu mlađ
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Stručnjak/ stručnjakinja u marikulturi
Datum upisa
28.6.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar