Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Analiziranje i planiranje poslovanja u marikulturi

Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (14)
1.
Poznavati i primjenjivati osnove matematike i prirodnih znanosti (npr. za različite proračune, financijske kalkulacije, čitanje shema i dijagrama vezanih za upravljanje uređajima i strojevima, navigaciju, vremensku prognozu i sl.)
2.
Analizirati županijske prostorne planove kao osnove za odabir lokacije za postavljanje uzgajališta marikulture
3.
Analizirati uvjete okoliša za uzgoj organizama u marikulturi (salinitet, kisik, temperatura mora)
4.
Pratiti i analizirati dugoročne vremenske prognoze
5.
Odabrati lokaciju za uzgajalište organizama u marikulturi (npr. ribe, školjkaša i sl.)
6.
Sudjelovati u izradi idejnog projekta uzgajališta organizama u marikulturi
7.
Planirati kupnju opreme za uzgajalište organizama u marikulturi
8.
Planirati nabavke hrane za ribu na mjesečnoj razini ili po potrebi
9.
Planirati povećanje kvote uzgajališta organizama marikulture na godišnjoj razini
10.
Planirati rad u smjenama za zaposlenike na mjesečnoj razini
11.
Pripremati sredstva za siguran i rad u skladu s pravilima struke na marikulturnom uzgajalištu (npr. plovila, radne alate i sl.)
12.
Sudjelovati u osnivanju tvrtke ili obrta za marikulturnu djelatnost
13.
Sudjelovati u apliciranju na državne potpore u akva-kulturi ili na sredstva iz EU fondova
14.
Pribavljati dokumentaciju za nacionalne i EU projekte za sufinancirana i bespovratna sredstva
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Stručnjak/ stručnjakinja u marikulturi
Datum upisa
28.6.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar