Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Obavljanje pogrebničkih poslova

Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (23)
1.
Poznavati vrste materijala od kojega se izrađuje pogrebna oprema
2.
Poznavati jednostavne alate za izvršavanje pogrebničkih poslova te rukovanje s njima na ispravan način
3.
Preuzeti pokojnika s mjesta smrti (bolnica, kuća, zdravstvena ili druga ustanova) uz osiguranje potrebne opreme (klasični lijes, transportni lijes)
4.
Izlaziti na teren po pozivu žurnih službi i preuzimati tijelo pokojnika stradalih u nesrećama uz osiguranje potrebne opreme (npr. transportni lijes, pogrebna vreća, jednokratna zaštitna oprema za pogrebnika/pogrebnicu i sl.)
5.
Zbrinuti tijela pokojnika stradalih u raznim nesretnim i neprirodnim okolnostima u skladu s važećim propisima (npr. utapanjem, vješanjem, nakon djelovanja eksplozivnih sredstava, prometnih nesreća, ubojstava i sl.)
6.
Lemiti limeni lijes u skladu s važećim sanitarnim propisima (u slučaju smrti od zarazne bolesti, transporta preminulog u inozemstvo, ukopa u grobnicu, raku te prijevoza tijela pokojnika drugim prijevoznim sredstvom (npr. avionom, brodom, vlakom i sl.))
7.
Urediti, prati i odijevati pokojnika
8.
Zaprimiti zahtjeve stranke tj. članova obitelji pokojnika i uzeti sve potrebne podatke o pokojniku
9.
Ishodovati punomoć stranke za zbrinjavanje pokojnika
10.
Dogovoriti s grobljem vrijeme pogreba na osnovi punomoći koju izdaje stranka
11.
Odabrati pogrebnu opremu u suradnji sa strankom
12.
Izraditi osmrtnicu na računalu (objavu o smrti), umnožiti ju i postaviti na za to predviđena mjesta
13.
Organizirati objavu o smrti u javnim glasilima
14.
Dogovoriti sa strankom detalje pogreba
15.
Organizirati glazbu na pogrebu
16.
Organizirati fotografiranje i/ili snimanje pogreba
17.
Uputiti stranku, ukoliko se radi o vjerskom obredu, na vjersku organizaciju po čijem obredu se odabire pokopati pokojnika
18.
Informirati stranku o financijskom iznosu dogovorenih usluga i pogrebne opreme
19.
Završno opremiti pogrebnu opremu (npr. lijes, križ i sl.) prema želji stranke
20.
Izraditi natpis na nadgrobnom znaku (npr. križ) i pločici za lijes (npr. graviranjem)
21.
Organizirati dopremu cvjetnih aranžmana po potrebi
22.
Preuzimati tijela i prenositi ih do pogrebnog vozila
23.
Prevesti pokojnika od mjesta smrti do mjesta ukopa, krematorija, Odjela za patologiju/sudsku medicinu ili mrtvačnicu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Pogrebnik/ Pogrebnica
Datum upisa
28.6.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar