Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Sudjelovanje, vođenje i upravljanje izobrazbom, obukom, vježbama i istraživanju za potrebe upravljanja u kriznim uvjetima

Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (6)
1.
Samostalno kreirati vježbe i obuku za obuku operativnih snaga
2.
Poznavati osnovna pedagoška i andragoška načela organizacije obuke i vježbi
3.
Izrađivati planove, programe i elaborate vježbi kriznih situacija za operativne snage Sustava domovinske sigurnosti i Sustava civilne zaštite
4.
Rukovoditi vježbama i obukom za taktiku upotrebe sredstava, alata, uređaja i pribora za provođenje općih i specijalističkih mjera KBRN obrane u CZ
5.
Provoditi vježbe i obuku za informacijske alate i pribore kriznog upravljanja
6.
Rukovoditi definiranjem korisničkih i tehničkih zahtjeva za materijalno-tehnička sredstva
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist/Specijalistica inženjer/inženjerka kriznog menadžmenta
Datum upisa
20.6.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar