Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Sudjelovanje u operativnim poslovima

Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (10)
1.
Sudjelovati u izradi operativnih planova i standardnih operativnih procedura na razini SuDuS-a za organizaciju i provođenje mjera civilne zaštite
2.
Sudjelovati u radu međunarodnih tijela za kontrolu pružanja pomoći
3.
Sudjelovati u radu operativnog zapovjedništva i zapovjedništva združenih snaga
4.
Sudjelovati u izradi elaborata i planova za izvođenje vježbi kriznih situacija na nacionalnoj i međunarodnoj razini
5.
Sudjelovati u radu stožera i zapovjedništva međunarodne vježbe upravljanja u kriznim uvjetima
6.
Sudjelovati u radu kriznih stožera Sustava domovinske sigurnosti i Sustava civilne zaštite
7.
Sudjelovati u razvoju sustava poslovne sigurnosti i standardnih operativnih postupaka za donošenje odluka u kriznim situacijama u poslovanju
8.
Rukovoditi planiranjem, traženjem, prihvatom i pružanjem nacionalne i međunarodne pomoći
9.
Sudjelovati u provođenju analiza i procjeni mogućih ekoloških incidenata na strateškoj razini
10.
Provoditi postupke, procedure i metode za prevenciju i zaštitu od opasnih radnih tvari, fizikalnih i RKB štetnosti u proizvodnji, skladištenju i prometu opasnih tvari
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist/Specijalistica inženjer/inženjerka kriznog menadžmenta
Datum upisa
20.6.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar