Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Rukovođenje, upravljanje i zapovijedanje

Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (16)
1.
Rukovoditi operacijom uklanjanja posljedica na okoliš kod prirodnih i antropogenih ugroza
2.
Ekonomično upravljati s logističkim centrima i robnim pričuvama
3.
Upravljati komunikacijskim centrom zapovjedništva i stožera
4.
Samostalno obavljati kadrovske, materijalno-tehničke i logističke poslove Sustava domovinske sigurnosti
5.
Upravljati materijalnim resursima u zadaćama provođenja mjera CZ na taktičkoj i operativnoj razini
6.
Rukovoditi planiranjem materijalnih i kadrovskih resursi za provođenje mjera CZ u zoni akcidenta
7.
Upravljati operativnim pravcem i elementima evakuacije, prihvata, zbrinjavanja i sanacije
8.
Upravljati prihvatnim centrom, linijom prihvata i zonom sanacije u provođenju mjera CZ
9.
Rukovoditi radom operativnih centara
10.
Rukovoditi radom multidisciplinarnog tima u kriznim situacijama
11.
Zapovijedati taktičkim i operativnim postrojbama i timovima pripadnika prvog odgovora na nacionalnoj i međunarodnoj razini
12.
Zapovjediti taktičkim i operativnim timovima i postrojbama na zadacima provođenja mjera CZ
13.
Rukovoditi planiranjem, organizacijom i provođenjem obuke i vježbi združenih operativnih timova i postrojbi na međuresornoj i međunarodnoj razini
14.
Voditi i koordinirati vježbe postupanja u krizama između taktičkih timova i postrojbi više subjekata Sustava domovinske sigurnosti
15.
Upravljati izradom operativnih planova i standardnih operativnih procedura na razini za organizaciju i provođenje taktičkih mjera Sustava domovinske sigurnosti
16.
Zapovijedati vježbama kriznih situacija na bilateralnoj i multilateralnoj razini
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist/Specijalistica inženjer/inženjerka kriznog menadžmenta
Datum upisa
20.6.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar