Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Vođenje i upravljanje analizama, procjenama, izradi planova, programa, postupaka i procedura za zaštitu i spašavanje

Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (14)
1.
Planirati opće i posebne mjere zaštite i spašavanja na operativnoj razini.
2.
Rukovoditi analizom, planiranjem, razrađivanjem i provođenjem postupaka i procedura upravljanja u kriznim uvjetima
3.
Rukovoditi analizom planova i programa za provođenje mjera CZ u zoni akcidenta
4.
Upravljati analizom i procjenom utjecaja fizikalnih i RKB štetnosti te opasnih radnih tvari na ljude, životnu sredinu i okoliš
5.
Upravljati analizom kritičnih sustava, elemenata i momenata u tehnološkim postrojenjima, skladištima i transportu opasnih radnih tvari
6.
Rukovoditi definiranjem logističke potpore operacijama zaštite i spašavanja
7.
Rukovoditi planiranjem materijalnih i kadrovskih kapaciteta za izvršenje specijalističkih zadataka operativnih snaga civilne zaštite
8.
Izrađivati operativne planove i standardne operativne procedure na razini SuDuS-a za organizaciju i provođenje mjera civilne zaštite
9.
Planirati angažiranja sastavnica Sustava domovinske sigurnosti i njihovih operativnih snaga u sustavu zaštite i spašavanja
10.
Analizirati sposobnosti i potreba sastavnica Sustava domovinske sigurnosti i njihovih operativnih snaga u sustavu zaštite i spašavanja
11.
Upravljati izradom postupaka, procedura i uputstva za zaštitu i spašavanje
12.
Upravljati izradom planova i programa asanacije i sanacije (rehabilitacije i obnove) na strateškoj razini
13.
Znati klasificirati i analizirati izvore poslovnih kriza i sudjelovati u razvoju i implementaciji sustava poslovne sigurnosti
14.
Rukovoditi planiranjem i nadziranjem preventivnih mjera zaštite okoliša na strateškoj razini
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist/Specijalistica inženjer/inženjerka kriznog menadžmenta
Datum upisa
20.6.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar