Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Upravljanje fizioterapeutskim radnim procesom

Sektor
Zdravstvo
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (37)
1.
- provoditi periodičnu reevaluaciju fizioterapeutskih intervencija tijekom izvođenja programa fizioterapije kako bi se osigurao napredak i restitucija u funkciji pacijenta/korisnika
2.
- organizirati procjenu/pregled pacijenta/korisnika u skladu sa standardima struke
3.
- obaviti razgovor/intervju s pacijentom o problemu zbog kojeg dolazi na fizikalnu terapiju
4.
- izabrati optimalne mjerne instrumente, pribor i opremu za fizioterapeutsku procjenu prema standardima struke
5.
- pripremiti pacijenta/korisnika za fizioterapeutsku procjenu u skladu sa standardima struke
6.
- primijeniti odgovarajuće instrumente, opremu i pribor za fizioterapeutsku procjenu prema standardima struke
7.
- koristiti opservacijske metode u fizioterapiji za pojedinog pacijenta/korisnika tijekom provođenja fizioterapeutske procjene u svrhu prikupljanja podataka o stanju pacijenta
8.
- koristiti validirane mjerne uređaje, standardizirane upitnike/testove, metode i tehnike znanstveno dokazane u fizioterapeutskoj procjeni u cilju dobivanja što objektivnijih rezultata procjene/pregleda
9.
- prepoznati hitna zdravstvena stanja koja zahtijevaju prekid fizioterapeutske procjene uz zbrinjavanje i pružanje odgovarajuće medicinske skrbi pacijentu/korisniku
10.
- primijeniti rezultate dijagnostičkih pretraga i drugih pretraga te dosadašnje anamneze od drugih zdravstvenih stručnjaka u svrhu izrade plana i programa fizioterapije za pacijenta/korisnika
11.
- primijeniti holistički pristup prema pacijentu/korisniku u cilju cjelovite fizioterapeutske procjene
12.
- uputiti pacijenta/korisnika drugom zdravstvenom stručnjaku kada se u okviru fizioterapeutskog postupka ustanovi nalaz koji nije unutar djelokruga fizioterapeutova znanja
13.
- primijeniti Međunarodnu klasifikaciju funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja (MKF) u cilju procjene stanja pacijenta/korisnika
14.
- utvrditi fizioterapeutsku (funkcionalnu) dijagnozu pacijenta/korisnika u svrhu izrade plana i programa fizioterapije
15.
- koristiti znanstvene dokaze o učinkovitosti u pripremi planiranja izrade plana i programa fizioterapije u svrhu izbora najučinkovitijih intervencija
16.
- izraditi problemsku listu pacijenta/klijenta u svrhu identificiranja prioritetnih problema pacijenta/korisnika
17.
- odrediti ciljeve fizioterapije zajednički s pacijentom/korisnikom/skrbnikom/obitelji uzimajući u obzir problemsku listu i rezultate fizioterapeutske procjene
18.
- izraditi plan i program fizioterapeutske intervencije na temelju definiranih/dogovorenih ciljeva fizioterapije i rezultata fizioterapeutske procjene
19.
- izabrati fizioterapeutske intervencije i isplanirati tijek fizioterapijskih intervencija u dogovoru s pacijentom/korisnikom/skrbnikom/obitelji uzimajući u obzir individualne potrebe pacijenta/korisnika
20.
- pripremiti pacijenta/korisnika za fizioterapeutsku intervenciju u skladu sa planom i programom fizioterapije
21.
- koristiti kliničke smjernice i/ili druge oblike znanstvenih dokaza učinkovitosti u provedbi plana i programa fizioterapije u cilju kvalitete fizioterapijske intervencije
22.
- provoditi fizioterapijske intervencije u mišićno-koštanoj, kardiorespiratornoj i neurološkoj fizioterapiji te ostalim područjima fizioterapije sukladno standardima struke
23.
- koristiti fizioterapijsku opremu vezanu uz različite fizioterapijske postupke u skladu s uputama proizvođača i sigurnosnim zakonskim mjerama zaštite na radu, a u cilju sigurnog pružanja fizioterapeutskih usluga
24.
- primijeniti postupke terapijskih vježbi, edukacije pacijenta, elektroterapije, hidroterapije, magnetoterapije, krioterapije, fototerapije, termoterapije, tehnika mobilizacije i manipulacije zglobova, manulanih tehnika te ostale postupke iz područja fizioterapije sukladno edukaciji i kompetencijama fizioterapeuta te odgovarajuće postupke u wellnessu i zdravstvenom turizmu kod pacijenta/korisnika
25.
- pratiti stanje pacijenta/korisnika za vrijeme provođenja fizioterapeutske intervencije
26.
- promijeniti fizioterapijske intervencije, ako je potrebno, kao reakcija na procjenu odgovora pacijenta/korisnika na program fizioterapije
27.
- informirati pacijenta/korisnika i/ili njegove skrbnike/obitelj uz poštivanje prava pacijenta/korisnika o analizi provedenih fizioterapeutskih intervencija u cilju postizanja bolje suradnje u liječenju
28.
- prepoznati hitna zdravstvena stanja koja zahtijevaju prekid fizioterapeutske intervencije uz zbrinjavanje i pružanje odgovarajuće medicinske skrbi pacijentu/korisniku
29.
- prepoznati potrebu pojedinog pacijenta/korisnika u svrhu opskrbe odgovarajućeg ortopedskog pomagala
30.
- planirati odgovarajuću ortopedsku opskrbu pacijenta/korisnika uz edukaciju za adaptaciju i korištenje u svrhu učinkovitijih ishoda fizikalne terapije
31.
- interpretirati rezultate provedene fizioterapijske intervencije unutar tima radi kvalitetnije skrbi o pacijentu/korisniku
32.
- objasniti rezultate provedene fizioterapijske intervencije pacijentu/korisniku u cilju informiranja i dogovora o daljnjem tijeku fizioterapije
33.
- zaključiti fizioterapijski program nakon uspješnog provođenja svih potrebnih intervencija i postignutih ciljeva
34.
- organizirati prijenos skrbi, kada je to primjenjivo, kroz niz zdravstvenih postavki, uz uključivanje pacijenta/korisnika i/ili skrbnika/obitelji u proces donošenja odluka
35.
- koristiti interpretacije nalaza dijagnostičkih pretraga koje mogu utjecati na plan i program fizioterapije
36.
- kritički preispitati rezultate fizioterapeutske procjene i ukupne anamneze pacijenta/korisnika u svrhu analize konačnih rezultata fizioterapeutske procjene
37.
- analizirati interpretacije nalaza dijagnostičkih pretraga i rezultata fizioterapijske procjene/evaluacije pacijenta/korisnika u svrhu utvrđivanja promjena u funkcionalnom stanju pacijenta/korisnika
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Fizioterapeut
Datum upisa
13.5.2020
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar