Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Korištenje alata, uređaja, pribora, zaštitnih sredstva i sredstava za sanaciju u nesrećama

Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (4)
1.
Izrađivati situacijske karte i predviđati krizne događaje na temelju prikupljenih, obrađenih i analiziranih podataka o ugrozama
2.
Koristiti se osobnom i kolektivnom zaštitnom opremom te sredstvima, priborima i uređajima za osobnu RKB dekontaminaciju
3.
Koristiti suvremene informatičke sustave i programe za analizu i predikciju događaja specifične za profesiju
4.
Koristiti se informacijskim sustavima i tehnologijama za planiranje, praćenje i komunikaciju pri rješavanju kriznih situacija
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist/Specijalistica inženjer/inženjerka kriznog menadžmenta
Datum upisa
20.6.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar