Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Poznavanje prirodnih i antropogenih ugroza, opasnih radnih tvari te fizikalnih i RKB štetnosti na ljude i okoliš

Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (7)
1.
Samostalno tumačiti prirodne ugroze i njihovu kategorizaciju, razlikovati ih te poznavati među-utjecaje, faze i posljedice na životnu sredinu i okoliš
2.
Poznavati međuutjecaje prirodnih i antropogenih ugroza, njihove faze i posljedice
3.
Poznavati posljedice prirodnih i antropogenih ugroza na ljude, floru i faunu te okoliš
4.
Samostalno tumačiti antropogene ugroze i njihovu kategorizaciju, razlikovati ih te poznavati međuutjecaje, faze i posljedice na životnu sredinu i okoliš
5.
Izrađivati metodologije za procjenu rizika od prirodnih i antropogenih ugroza i njihovih pojavnosti
6.
Poznavati utjecaj geografskih i topografskih čimbenika i njihov utjecaj na nastanak i dinamiku ponašanja prirodnih i antropogenih ugroza
7.
Poznavati utjecaj hidrometeoroloških pojava i podataka i njihov utjecaj na nastanak i dinamiku ponašanja prirodnih i antropogenih ugroza
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist/Specijalistica inženjer/inženjerka kriznog menadžmenta
Datum upisa
20.6.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar