Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Poznavanje UN, EU i RH doktrine, strategije, pravne legislative iz područja sigurnosti i obrane

Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (5)
1.
Poznavati doktrine, strategije i pravnu legislativu UN, EU i RH iz područja sigurnosti i obrane
2.
Poznavati međunarodne i domaće zakone, standarde, pravila, propise i uputstva vezane uz sigurnost, proizvodnje, skladištenja, transporta, manipulacije i upotrebu opasnih radnih tvari
3.
Poznavati međunarodne i nacionalne zakone, standarde, pravila, propise i uputstva vezane uz fizikalne i KBR štetnosti
4.
Znati UN i EU mehanizme, procedura, pravila i propise međunarodne pomoći u slučaju katastrofa
5.
Znati i provoditi standarde, propise, pravila i uputstva općih i posebnih mjera civilne zaštite i spašavanja
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist/Specijalistica inženjer/inženjerka kriznog menadžmenta
Datum upisa
20.6.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar