Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Sudjelovanje u analizama, procjenama, izradi planova, programa, postupaka i procedura za zaštitu i spašavanje

Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (13)
1.
Samostalno predlagati opće mjere zaštite i spašavanja na taktičkoj razini i samostalnim objektima
2.
Sudjelovati u analizi, planiranju, razrađivanju i provođenju postupaka i procedura upravljanja u kriznim uvjetima
3.
Sudjelovati u definiranju logističke potpore operacijama zaštite i spašavanja
4.
Samostalno obavljati kadrovske, materijalno-tehničke i logističke poslove SuDuSa
5.
Sudjelovati u planiranju materijalnih i kadrovskih kapaciteta za izvršenje specijalističkih zadataka operativnih snaga civilne zaštite
6.
Sudjelovati u procesu prikupljanja, obrade i analize podataka te predikciji događaja
7.
Sudjelovati u analizi sposobnosti i potreba sastavnica SuDuS-a i njihovih operativnih snaga u sustavu zaštite i spašavanja
8.
Sudjelovati u planiranju angažiranja sastavnica SuDuS-a i njihovih operativnih snaga u sustavu zaštite i spašavanja
9.
Samostalno pisati osnovne korisničke naputke, procedure i postupke za timove i postrojbe operativnih snaga CZ
10.
Samostalno izrađivati postupke, procedure i uputstva za zaštitu i spašavanje u otvorenim i zatvorenim objektima i prostorima masovnog okupljanja
11.
Sudjelovati u izradi operativnih planova i standardnih operativnih procedura na razini SuDuS-a za organizaciju i provođenje mjera civilne zaštite
12.
Sudjelovati u analizi planova i programa za provođenje mjera CZ u zoni akcidenta
13.
Sudjelovati u planiranju materijalnih i kadrovskih resursi za provođenje mjera CZ u zoni akcidenta
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Inženjer/Inženjerka upravljanja u kriznim uvjetima
Datum upisa
20.6.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar