Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Poznavanje prirodnih i antropogenih ugroza, opasnih radnih tvari te fizikalnih i RKB štetnosti na ljude i okoliš.

Sektor
Sigurnost i obrana
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (11)
1.
Samostalno tumačiti prirodne ugroze i njihovu kategorizaciju, razlikovati ih te poznavati među-utjecaje, faze i posljedice na životnu sredinu i okoliš
2.
Samostalno tumačiti antropogene ugroze i njihovu kategorizaciju, razlikovati ih te poznavati među-utjecaje, faze i posljedice na životnu sredinu i okoliš
3.
Poznavati međuutjecaje prirodnih i antropogenih ugroza, njihove faze i posljedice
4.
Sudjelovati u izradi metodologija za procjenu rizika od prirodnih i antropogenih ugroza i njihovih pojavnosti
5.
Poznavati posljedice prirodnih i antropogenih ugroza na ljude, floru i faunu te okoliš
6.
Analizirati i procjenjivati utjecaj fizikalnih i RKB štetnosti te opasnih radnih tvari na životnu sredinu i okoliš
7.
Znati kritične sustave, elemente i momente u tehnološkim postrojenjima, skladištima i transportu opasnih radnih tvari
8.
Poznavati metode, postupke i procedure prevencije i zaštite u proizvodnji, skladištenju i prometu opasnih tvari
9.
Poznavati utjecaj geografskih i topografskih čimbenika na nastanak i dinamiku ponašanja prirodnih i antropogenih ugroza
10.
Poznavati utjecaj hidrometeoroloških pojava i podataka na nastanak i dinamiku ponašanja prirodnih i antropogenih ugroza
11.
Poznavati postupke, procedure i metode za prevenciju i zaštitu od opasnih radnih tvari, fizikalnih i RKB štetnosti
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Inženjer/Inženjerka upravljanja u kriznim uvjetima
Datum upisa
20.6.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar