Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Planiranje, analiziranje i optimiziranje te upravljanje prijevoznim procesima i uslugama

Sektor
Promet i logistika
Podsektor
Promet
Uvjeti rada
-
Kompetencije (22)
1.
Znati elemente i način organizacije prijevoznih usluga
2.
Znati elemente i načine usklađivanja voznih redova (redova plovidbe/letenja)
3.
Izraditi vozni red (red plovidbe/letenja) prilagođen zahtjevima korisnika
4.
Planirati raspored resursa u obavljanju prijevoznih usluga
5.
Znati metode optimizacije ruta putovanja u svrhu financijskih i vremenskih ušteda
6.
Planirati rute putovanja prijevoznih sredstava
7.
Znati načela organizacije intermodalnog prijevoza
8.
Utvrditi i kvantificirati zahtjeve za intermodalni prijevoz
9.
Znati elemente i načela organizacije javnih gradskih prometnih sustava
10.
Organizirati i nadzirati procese u javnom gradskom prometnom sustavu
11.
Znati elemente, načela organizacije i provedbe procesa i potprocesa u prijevozu putnika i robe uz poznavanje specifičnosti pojedinih vrsta prijevoza
12.
Znati definirati parametre potrebnih transportnih sredstava i usluga u svrhu provedbe procesa nabave istih
13.
Organizirati i nadzirati procese i potprocese u prijevozu putnika i roba
14.
Procijeniti potražnju za različitim prijevoznim uslugama
15.
Utvrditi potrebne kapacitete za obavljanje različitih prijevoznih usluga
16.
Znati parametre učinkovitosti prijevoznih procesa i načine njihova utvrđivanja
17.
Znati alate za statističko modeliranje učinkovitosti prijevoznih procesa i mogućnosti njihova korištenja
18.
Utvrditi parametre učinkovitosti prijevoznih procesa korištenjem alata za statističko modeliranje
19.
Znati pokazatelje performansi prijevoznih sredstava i načine njihova utvrđivanja
20.
Znati eksterne utjecaje koji dovode do slabljenja i poboljšanja performansi prijevoznih sredstava
21.
Utvrditi eksterne utjecaje koji dovode do slabljenja i poboljšanja performansi prijevoznih sredstava
22.
Utvrditi učinke slabljenja i poboljšanja performansi prijevoznih sredstava na kvalitetu usluge
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Upravitelj prijevoznih procesa / Upraviteljica prijevoznih procesa
Datum upisa
10.6.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar