Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Kreiranje, promocija i prodaja proizvoda u turističkoj destinaciji

Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (8)
1.
Kreirati novi turistički proizvod
2.
Prikazati posebne karakteristike turističkog proizvoda i formirati cijene u suradnji s odjelom marketinga i prodaje
3.
Samostalno ili u timu izraditi promociju novog turističkog proizvoda
4.
Provoditi promociju turističke destinacije
5.
Informirati turiste o ponudi turističke destinacije
6.
Prikupljati dnevna, tjedna i mjesečna izvješća, radi obrade podataka o turističkom prometu na području turističkih destinacija
7.
Obraditi prikupljene podatke radi praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća
8.
Ocijeniti ostvarenja programa rada i financijskog plana turističke destinacije
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Voditelj / Voditeljica poslova u turističkoj destinaciji
Datum upisa
9.6.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar