Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Izrada pravnoga akta

Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (5)
1.
Samostalno izraditi akt o prijmu na radno mjesto
2.
Samostalno izraditi akt o pravu i obvezi zaposlenika
3.
Samostalno izraditi akt o prestanku radnoga odnosa
4.
Samostalno izraditi nacrt općeg i pojedinačnog akta
5.
Samostalno sastaviti ugovor
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Tajnik/tajnica znanstvene organizacije
Datum upisa
9.6.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar