Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Ekonomski aspekti upravljanja ljudskim potencijalima

Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
Ekonomija
Uvjeti rada
-
Kompetencije (4)
1.
Identificirati i predložiti djelovanje na faktore u organizacijskom okruženju koji mogu utjecati na produktivnost organizacije
2.
Planirati, budžetirati i kontrolirati plaće i naknade
3.
Pronaći na tržištu obrazovni program prema potrebama organizacije
4.
Raspolagati racionalno postojećim financijskim i drugim resursima materijalne i nematerijalne naravi u cilju ostvarivanja plana i programa rada odjela
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Menadžer ljudskih potencijala / Menadžerica ljudskih potencijala
Predlagatelj
Datum upisa
9.6.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar