Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Poslovi vezani uz nabavljanje i pripremu i drveta za izradu glazbala

Sektor
Umjetnost
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (12)
1.
Poznavati karakteristike tonskog drva (drvo koje je namijenjeno građenju glazbala)
2.
Poznavanje kvalitete drva (Nauka o drvu/ Kresnik)
3.
Transportirati debla iz šume u pilanu - po potrebi
4.
Grubo obraditi deblo (motornom pilom, sjekirom)
5.
Pronalaziti odgovarajući drvni materijal na skladištu pilane
6.
Pripremati drvni materijal za sušenje i primjenjivati zaštitna sredstva
7.
Skladištiti drvni materijal i sušiti ga kroz deset i više godina
8.
Kontrolirati/preslagivati (npr. 3 puta godišnje) drvni materijal prilikom sušenja (da se izbjegne mogućnost štetnog djelovanja nametnika)
9.
Voditi brigu o drvnom materijalu i sortirati ga (nakon 7-10 godina sušenja)
10.
Nabavljati (izabirati i sortirati) drvne elemente već priređene za određena glazbala
11.
Odabrati drvni materijal za izradu akustičnog žičanog glazbala prema specifičnim zahtjevima pojedinog glazbala
12.
Dimenzionirati drvni materijal za potrebe izrade akustičnog žičanog glazbala (piljenjem i kalanjem sjekirom)
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Graditelj/ Graditeljica akustičnih žičanih instrumenata
Datum upisa
9.6.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar