Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Razvoj koncepta, karakterizacija likova, pisanje taglinea, loglinea, sinopsisa i scenoslijeda

Sektor
Umjetnost
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (26)
1.
Selektirati informacije po relevantnosti i važnosti za razvoj scenarija
2.
Ispravno interpretirati društvene pojave u kontekstu vremena u svrhu izrade scenarija
3.
Samostalno razviti i strukturirati priču poznavajući elemente strukture scenarija
4.
Znati obilježja različitih žanrova i njihov utjecaj na publiku
5.
Precizno i jasno oblikovati glavnu ideju koncepta poznavajući zahtjeve publike i produkcije
6.
Samostalno procijeniti snagu razvojnih linija likova i priče
7.
Oblikovati koncept prema standardima struke poznavajući zakonitosti različitih medija
8.
Autentično i originalno strukturirati razvojni luk likova poznavajući elemente razvojne strukture lika
9.
Izgraditi specifičnosti lika koristeći filmska i glumačka izražajna sredstva
10.
Jasno odrediti htijenja, motivaciju i potrebe lika poznavajući osnove psihologije, sociologije i antropologije
11.
Jezgrovito opisati glavnu ideju AV djela koristeći veliki fond riječi
12.
Spretno slagati višeznačne riječi u smislenu cjelinu koristeći stilske jezične figure
13.
Upotrijebiti atraktivne i efektne jezične konstrukcije poznavajući osnove marketinga
14.
Dovitljivo upotrebljavati višeznačnice i stilske figure, spretno oblikovati rečenice, te koristiti veliki fond riječi i stranih riječi
15.
Vješto i dovitljivo prevesti fabulu u doživljaj djela prepoznajući suštinu priče
16.
Kreativno i originalno predstaviti smisao AV djela u jednoj rečenici koristeći osnovno znanje iz marketinga
17.
Kondenzirati iskustvo korisnika u što manje riječi koristeći efektna jezična izražajna sredstva
18.
Pronaći marketinški snažne konstrukcije usmjerene na korisnika poznavajući ukus ciljane publike
19.
Efektno predstaviti priču na jednoj stranici teksta u skladu sa žanrom i stilom
20.
Prepoznati ključne dijelove fabule i strukturirati sinopsis prema pravilima narativnog teksta
21.
Spretno sažeti složenu priču u kratki narativni tekst
22.
Samostalno analizirati fabulu koristeći primjere iz književnosti i drugih AV djela
23.
Prilagoditi efektne i važne dijelove priče
24.
Pretvoriti dijalog u radnju poznavajući tehnike razrade složene priče na jednostavne elemente
25.
Prenijeti psihološko i emotivno stanje lika u radnju koristeći različita stilska izražajna sredstva
26.
Prepoznati snagu ili slabost vlastitih ideja u usporedbi s primjerima iz povijesti AV djela
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Scenarist/scenaristica
Datum upisa
9.6.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar