Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Tumačenje i primjena prava

Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (8)
1.
Poznavati, tumačiti i primijeniti izvore materijalnog upravnog prava
2.
Poznavati, tumačiti i primijeniti izvore postupovnog upravnog prava
3.
Poznavati, tumačiti i primijeniti Ustav Republike Hrvatske, mjerodavno europsko pravo i pravnu stečevinu Europske unije te osnove konvencijskog uređenja i prakse
4.
Poznavati, tumačiti i primijeniti sistemske propise na području sudstva
5.
Poznavati, pretraživati i koristiti baze sudske i upravne prakse te pravnu literaturu
6.
Analizirati pravne propise te pratiti njihove izmjene i dopune
7.
Analizirati sudsku i upravnu praksu te komentare pravnih propisa i tumačenja pravne znanosti
8.
Poznavati, tumačiti i primijeniti odredbe o pravima i dužnostima sudaca propisane sistemskim zakonima na području sudstva i kodeksom sudačke etike
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Sudac/sutkinja upravnog suda
Datum upisa
2.6.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar