Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Poslovno komuniciranje alatničara/alatničarke

Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (8)
1.
Komunicirati sa suradnicima u radnom timu
2.
Komunicirati na pravilnom hrvatskom jeziku (pisano i usmeno) te na jednom stranom jeziku (npr. engleskom)
3.
Komunicirati s klijentima na način da se definiraju njegovi vizualni, tehnički i količinski zahtjevi (npr. s velikim naručiteljima poput autoindustrije, vojske, građevinskog sektora te manjim pojedinačnim naručiteljima)
4.
Komunicirati i konzultirati se s proizvođačima i dobavljačima repromaterijala (uključujući stručnjake za specijalne materijale) te s dobavljačima alata za obradu materijala
5.
Komunicirati s vanjskim laboratorijima za kontrolu kvalitete izratka - po potrebi
6.
Komunicirati s kolegama alatničarima/ alatničarkama
7.
Komunicirati s proizvođačima različitih proizvoda na temelju izrađenih alata (npr. proizvođačima proizvoda od drveta, plastike, metala i sl.)
8.
Komunicirati s ustanovama i institucijama (npr. HOK-om, bankama, školom i sl.)
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Alatničar/ Alatničarka
Datum upisa
2.6.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar