Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Analiziranje planiranje i organizacija rada u bilinogojstvu

Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (5)
1.
Organizirati poslove za određenu tehnološku cjelinu u bilinogojstvu
2.
Raspodjeliti poslove za određenu tehnološku cjelinu u bilinogostvu
3.
Nabaviti potreban repromaterijal, zaštitna sredstva i gnojiva za potrebe određene kulture/usjeva u bilinogojstvu
4.
Organizirati prijem, skladištenje i otpremu proizvoda i sirovina iz bilinogojstva za tržište
5.
Analizirati tehnološke procese i rezultate proizvodnje u bilinogojstvu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Tehnolog/tehnologinja u bilinogojstvu
Datum upisa
2.6.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar