Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Administrativni poslovi vezani za VVV proizvodnju

Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (6)
1.
Voditi skladišnu dokumentaciju u VVV proizvodnji
2.
Evidentirati radne sate i učinke djelatnika i izdavati prateću dokumentaciju utrošenih materijala i usluga te gotovih proizvoda u VVV proizvodnji
3.
Pripremiti izvješće i voditi dokumentaciju o VVV proizvodnji
4.
Analizirati podatke o VVV proizvodnji za potrebe inspekcijske i savjetodavne službe
5.
Voditi dokumentaciju o tehnološkim procesima u VVV proizvodnji
6.
Pripremati podatke za potrebe savjetodavne službe u području VVV proizvodnje
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Tehnolog/tehnologinja u voćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu
Datum upisa
2.6.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar