Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Operativni poslovi u VVV proizvodnji

Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (15)
1.
Analizirati uzorke biljnog materijala i supstrata standardnim metodama
2.
Pripremiti tlo/supstrat i podlogu prije sadnje voćaka i vinove loze
3.
Vaditi i pakirati sadni materijal voćaka i vinove loze
4.
Provoditi mjere njege mladih voćnjaka i vinograda
5.
Formirati uzgojne oblike voćaka i vinove loze
6.
Provoditi mjere njege i rezidbe voćaka i vinove loze
7.
Provoditi odgovarajuću gnojidbu voćnjaka i vinograda
8.
Izabrati i pripremiti sadni materijal voćaka i vinove loze
9.
Nadzirati rad hladnjača i uvjeta za skladištenje voća i stolnog grožđa
10.
Primijeniti odgovarajuću tehnologiju proizvodnje vina
11.
Popraviti armaturu u vinogradu i voćnjaku
12.
Pripremiti i primijeniti sredstva za zaštitu voćaka i vinove loze
13.
Nadzirati rad prijemnih uređaja primarne prerade, kontrolirane fermentacije, uređaja za njegu, doradu i čuvanje vina, te punionice i skladišta materijala i gotovih proizvoda
14.
Provoditi osnovne kemijske i organoleptičke analize mošta i vina
15.
Uočiti probleme pri skladištenju VVV proizvoda i odgovarajuće reagirati
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Tehnolog/tehnologinja u voćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu
Datum upisa
2.6.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar