Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Pripremanje za rad u VVV proizvodnji

Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (5)
1.
Odabrati odgovarajući materijal, alat i mehanizaciju u VVV proizvodnji
2.
Pripremiti laboratorijske materijale, pribor i uređaje za analizu supstrata, biljnog materijala, mošta, grožđa i vina
3.
Pripremiti poljoprivrednu mehanizaciju za rad u voćnjaku i vinogradu
4.
Pripremati uzorke supstrata, biljnog materijala, mošta, grožđa i vina za analizu prema standardnim metodama
5.
Pripremiti uzorke vina za ocjenjivanja vina prema pravilima OIV-a (Međunarodna organizacija za vinogradarstvo i vinarstvo)
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Tehnolog/tehnologinja u voćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu
Datum upisa
2.6.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar