Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Analitičke vještine u VVV proizvodnji

Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (9)
1.
Interpretirati rezultate osnovnih laboratorijskih analiza supstrata, biljnog materijala, mošta, grožđa i vina
2.
Odabrati sorte voćaka i vinove loze primjerene određenim agroekološkim uvjetima
3.
Odabrati primjerenu tehnologiju VVV proizvodnje u malim i srednjim poslovnim sustavima
4.
Procijeniti stanje zaliha, repromaterijala i gotovih VVV proizvoda
5.
Osigurati i kontrolirati uvjete skladištenja proizvoda u VVV
6.
Pratiti zdravstveno stanje voćaka i vinove loze i prepoznati promjene izazvane štetnim organizmima
7.
Kontrolirati proces proizvodnje mošta i vina
8.
Evidentirati parametre fermentacije u proizvodnji vina
9.
Uočiti probleme pri skladištenju voća i stolnog grožđa te odgovarajuće reagirati
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Tehnolog/tehnologinja u voćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu
Datum upisa
2.6.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar