Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Vođenje poslovno-prodajne dokumentacije u skladu s pravilima struke i korištenjem novih tehnologija

Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (15)
1.
obavljati reklamaciju neispravne robe na propisanoj dokumentaciji
2.
voditi brigu o ispravnosti i točnosti blagajničkog pologa i utrška
3.
naplatiti obračunatu prodanu robu uz prethodnu kontrolu cijena
4.
ispuniti svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz blagajničko poslovanje na početku i kraju smjene
5.
izdati račun kupcu za kupljenu robu i uslugu prema važećim pravilima fiskalizacije
6.
pripremiti i predati blagajnički utržak sukladno pozitivnim propisima
7.
popuniti jamstveni list za izdanu robu
8.
evidentirati i ispravno voditi zalihe u skladišnom i prodajnom prostoru u skladu s pozitivnim propisima
9.
grupirati i razvrstati robu za obavljanje inventure i provjeriti cijene u skladišnom i prodajnom prostoru
10.
popisati zalihe, provjeriti i ispraviti inventurne razlike u skladišnom i prodajnom prostoru
11.
evidentirati točno stanje popisanih artikala prema prethodno prebrojanoj količini u prodajnom i skladišnom prostoru
12.
uravnotežiti stanja pojedinih artikala u skladu s pozitivnim propisima
13.
biti odgovoran za točno evidentiranje zatečenog stanja zaliha artikala u prodajnom i skladišnom prostoru
14.
koristiti nove tehnologije tijekom preuzimanja robe u prodavaonici
15.
koristiti nove tehnologije tijekom blagajničkog poslovanja
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Prodavač/prodavačica
Datum upisa
9.4.2020
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar