Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Osiguranje kvalitete proizvoda drvne galanterije i procesa njihove izrade

Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (5)
1.
Primjenjivati načela kvalitete svih poslovnih procesa u proizvodnji drvne galanterije (npr. planiranje, nabava materijala, administrativne tokove, proizvodne procese i sl.) u skladu sa standardima i certifikatima (npr. ISO 9001, 14001, FSC certifikat za uporabu materijala iz obnovljivih izvora i sl.)
2.
Provoditi završnu kontrolu kvalitete proizvoda drvne galanterije - vizualno
3.
Ispitati kvalitetu i sigurnost proizvoda drvne galanterije pri institucijama za provjeru kvalitete (npr. Šumarski fakultet, Drvokontrola i sl.) radi zadovoljenja zahtjeva naručitelja
4.
Kontinuirano se profesionalno razvijati (npr. pratiti trendove u struci vezano za materijale, alate, postupke, inovacije u tehnologiji, promjene u prodaji i marketinškim aktivnostima i sl.)
5.
Analizirati poslovne procese (samoprocjenom, timskom procjenom) i predlagati njihovo unapređenje
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Drvogalanterist/ Drvogalanteristica
Datum upisa
28.4.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar