Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Izrađivanje proizvoda drvne galanterije

Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (19)
1.
Mjeriti i zacrtati pripremljeni materijal u skladu s nacrtom proizvoda drvne galanterije
2.
Krojiti elemente proizvoda drvne galanterije pomoću ručnih mehaniziranih alata ili strojeva (npr. kružna pila, tračna pila, CNC strojevi i sl.)
3.
Poravnavati drvne elemente na odgovarajućim strojevima (npr. ravnalici i debljači - postupkom blanjanja ili na CNC stroju - postupkom glodanja)
4.
Izrađivati profile pojedinih elemenata proizvoda drvne galanterije pomoću glodalica, CNC stroja i sl.
5.
Tokariti drvene elemente na drvotokarskom stroju (tokarilica)
6.
Izrađivati vezove drva/spojeve na glodalicama, oscilirajućim bušilicama/čeparicama, bušilicama i CNC strojevima
7.
Izmjeriti točnost probnog uzorka proizvoda drvne galanterije u odnosu na nacrt
8.
Obrađivati drvne plohe pomoću brusilica (npr. tračna brusilica, vibracijska, lepezasta i sl.)
9.
Ručno obrađivati rubove drvnih elemenata - brušenjem
10.
Brusiti sitne drvne elemente (npr. kuglice, šahovske figure i sl.) u spremniku (kazanu) s pomiješanim brusnim sredstvima
11.
Obrađivati rubove drvnih elemenata rubnim trakama (oplemenjivati/kantirati rubove)
12.
Tonirati drvne plohe transparentnim bojama za drvo tj. močilima (tzv. bajcanje)
13.
Lakirati drvne plohe ekološko prihvatljivim vodenim lakovima s međufaznim brušenjem
14.
Sastavljati drvne elemente u proizvod pomoću drvnih spojeva (npr. čepova, lijepljenja i metalnih okova)
15.
Ugrađivati nedrvne elemente u drvne proizvode (npr. staklo, ogledala, LED-rasvjeta, metalni ukrasi i sl.)
16.
Poznavati završne i dekorativne tehnike pri obradi proizvoda drvne galanterije
17.
Primjenjivati razne dekorativne tehnike na proizvodima drvne galanterije (npr. sitotisak, duborez, gravure, oslikavanje i sl.)
18.
Kontrolirati gotov proizvod drvne galanterije vizualnim pregledom i mjerenjem
19.
Pakirati gotov proizvod drvne galanterije u predviđenu (klasičnu/ dekorativnu) ambalažu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Drvogalanterist/ Drvogalanteristica
Datum upisa
28.4.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar