Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Nabava i skladištenje robe u skladišnom prostoru u skladu s važećim standardima primjenom novih tehnologija

Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (8)
1.
naručivati robu pravodobno i u optimalnoj količini i pravilno popuniti dokumentaciju na ispravan način
2.
skrbiti o skladišno- manipulativnom prostoru u skladu sa standardima
3.
kontrolirati zaprimljenu robu prema standardima vodeći računa o ispravnosti kvalitete i rokova trajanja robe
4.
slagati, sortirati i prepakirati zaprimljenu robu u skladu sa standardima vodeći računa o ispravnosti cijena i rokova
5.
odvajati otpad i ambalažu prema važećim standardima
6.
skladištiti robu prema predviđenom rasporedu i zakonskim normama
7.
koristiti nove tehnologije tijekom naručivanja robe
8.
primijeniti nove tehnologije u postupku skladištenja robe
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Prodavač/prodavačica
Datum upisa
9.4.2020
Vrijedi do
-
Odluka ministra o upisu u registar