Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Zaštita zaposlenika u organizaciji

Sektor
Temeljne tehničke znanosti
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (7)
1.
Priječiti posebno osjetljivim skupinama radnika da obavljaju poslove koji bi mogli na njih štetno utjecati
2.
Nadzirati da radnici rade u skladu s pravilima zaštite na radu, uputama poslodavca, odnosno proizvođača radne opreme, osobne zaštitne opreme, opasnih kemikalija, bioloških štetnosti te da koriste osobnu zaštitnu opremu
3.
Sudjelovati s poslodavcem u planiranju unapređivanja uvjeta rada, uvođenja nove tehnologije u radni i proizvodni proces
4.
Izraditi program osposobljavanja za radnike u području zaštite na radu s naglaskom na prevenciju ozljeda na radu
5.
Provoditi osposobljavanja iz zaštite na radu i osposobljavanje radnika za rad na siguran način
6.
Osposobiti radnika za rad na siguran način u skladu s procjenom rizika
7.
Davati obavijesti i podatke na način da se čuva privatnost radnika u skladu s posebnim propisom o zaštiti osobnih podataka
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Inženjer/inženjerka sigurnosti na radu
Datum upisa
27.4.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar