Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Upravljanje sigurnošću u organizaciji

Sektor
Temeljne tehničke znanosti
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (9)
1.
Izvijestiti o uočenim problemima/teškoćama/rizicima u provedbi dodijeljenih zadataka
2.
Predlagati preventivne mjere u svim radnim postupcima, organizaciji rada i upravljanju radnim postupcima
3.
Pružiti stručnu pomoć poslodavcu iz područja sigurnosti na radu pri uvođenju novih tehnologija/tehnološkom napretku
4.
Kreirati sigurnosna rješenja korištenjem legislative na regionalnoj i nacionalnoj razini
5.
Podnositi poslodavcu prijedloge vezane uz donošenje odluka iz zaštite na radu
6.
Prisustvovati inspekcijskim pregledima i očitovati se na činjenično stanje
7.
Davati obavijesti i podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i drugim propisima o zaštiti na radu
8.
Usklađivati radne postupke s promjenama i napretkom u području tehnike, zdravstvene zaštite, ergonomije i drugih zdravstvenih i stručnih područja
9.
Koristiti na propisani način osobna zaštitna sredstava i opremu u svim fazama rada na svim mjestima rada
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Inženjer/inženjerka sigurnosti na radu
Datum upisa
27.4.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar