Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup kompetencija - Osiguranje i unaprjeđenje kvalitete kontrole letenja

Sektor
Promet i logistika
Podsektor
-
Uvjeti rada
-
Kompetencije (10)
1.
Izraditi izvješće o narušavanju norme provedbe oblasne kontrole letenja
2.
Kreirati izvješća o radu osoba koje se educiraju za oblasnog kontrolora letenja
3.
Usvojiti nove i utvrditi postojeće procedure i pravila oblasne kontrole letenja
4.
Održavati kvalitetu rada prema propisima i normativima
5.
Osigurati kvalitetu svog rada kroz teorijsko - praktičnu obuku
6.
Održati vlastite psihofizičke sposobnosti za obavljanje poslova oblasne kontrole letenja
7.
Sudjelovati u izradi procedura koje se koriste pri vektoriranju zrakoplova u suradnji s odjelom kartografije i stručnjacima za sigurnost zračnog prometa
8.
Sudjelovati u izradi softvera za vršenje poslova oblasne kontrole letenja
9.
Sudjelovati u razvoju opreme za vršenje poslova oblasne kontrole letenja
10.
Testirati nove procedure, softvere i opremu prije implementacije istih
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (0)
Upisan temeljem zahtjeva
Oblasni kontrolor letenja / Oblasna kontrolorka letenja
Datum upisa
27.4.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar